Culturele ANBI

Theater Ins Blau is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit brengt aantrekkelijke belastingvoordelen met zich mee. Een gift aan Theater Ins Blau mag voor 125% worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Voor de aftrek van eenmalige giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Volledig aftrekbaar schenken?

Ga je een overeenkomst periodieke schenking met ons aan (minimaal voor vijf jaar). Dan is de gift volledig aftrekbaar en vervalt de drempel van 1% van het belastbare inkomen. De multiplier van 125% is ook op de periodieke schenking van toepassing. Je schenking aan Theater Ins Blau is voor de volle 125% aftrekbaar. Een voorbeeld van de periodieke overeenkomst vind je hier.

Meer informatie over giften aftrekken bij inkomstenbelasting, Lees meer op belastingdienst